Ngọc Trong Tim xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ và ủng hộ nhóm trong suốt thời gian qua…

Ngọc Trong Tim Xin Chân Thành Cảm Ơn!

Donor List Year of 2018

Date Name State NTT Amount Amount Note
 01/01/2018  THONG NGUYEN  CA  20.00$    
 01/11/2018  M.J.CHAU  CA  100.00$    
 01/12/2018  NARA EXPRESS  NC  100.00$    
 01/12/2018  JULIE C.CAO  CA  50.00$    
 01/16/2018  CHRISTINA TRAN  VA  13.00$    
 01/16/2018  TUNG TRAN  CO  100.00$    
 01/16/2018  CHRISTINA TRAN  VA  13.00$    
 01/17/2018  JULIE C.CAO  NC  50.00$    
 02/01/2018  NARA EXPRESS  NC  100.00$    
 02/01/2018  THONG NGUYEN  CA  20.00$    
 02/01/2018  HUONG M.KHA  CA  100.00$    
 02/01/2018  CATHY PHAM  MN  200.00$    
 02/01/2018  QUANG K.NGUYEN  PA  500.00$    
 02/01/2018  BACH TUYET DINH CA  50.00$    
 02/01/2018  TUAN A.NGUYEN  NY  30.00$    1 DVD
 03/01/2018  TIEN NGUYEN  CA  100.00$    
 03/01/2018  QUOC NGUYEN  CO  200.00$    
 03/01/2018  NARA EXPRESS  NC  100.00$    
 03/01/2018  THONG NGUYEN  CA  20.00$    
 03/01/2018  THUAN C.NGUYEN  CA  100.00$    
 04/01/2018  Q.K.N  PA  1.000.00$    
 04/01/2018  DANH NGUYEN  TX  50.00$    
 04/01/2018  PHUOC TRUONG  MA  100.00$    
 04/01/2018  THONG NGUYEN  CA   20.00$    
 04/01/2018  NARA EXPRESS  NC  100.00$    
04/13/2018 DAISY T NGUYEN TX 50.00$    
04/25/2018 MAI HUONG IN 100.00$    
05/01/2018  NARA EXPRESS NC  100.00$    
05/30/2018 KARA P CHAU CA 50.00$    
06/01/2018 THONG NGUYEN CA  20.00$    
06/22/2018 NHAN HANG WA  200.00$    
06/26/2018 HIEN NGUYEN MD  200.00$    
06/26/2018 KINH V TRAN LA 50.00$    
07/11/2018  NARA EXPRESS NC  100.00$    
07/13/2018 CUONG T NGUYEN CA  100.00$    
07/19/2018 VIET NGUYEN CA 90.00$    
07/28/2018 BEN EM DANG CO TA CA  100.00$    
08/01/2018 NARA EXPRESS NC  100.00$    
08/01/2018 THONG NGUYEN CA  20.00$    
08/03/2018 JOHN LE FL  100.00$    
           
           
           

 

Donor List Year of 2017

Date Name State NTT Amount Amount Note
 1/10/2017  TIN V. HUA  MI     50.00$  NHUAN PHAP
 1/10/2017  NGAN V. NGUYEN  CA     50.00$  HUYNH T. THAO
 1/13/2017  KHANH K. NGUYEN  MA    100.00$  HUYNH T. THAO
 1/13/2017  PHONG T. LE  WA    50.00$  HUYNH T. THAO
 1/13/2017  THANH BUI  FL    200.00$  DOAN DU
 1/15/2017   LAWRENCE D. TRAN  CA    100.00$  HUYNH T. THAO
 1/15/2017   LAWRENCE D. TRAN  CA    200.00$  DOAN DU
 1/24/2017  LIEN T. DANG  MA   100.00$    
 1/24/2017   THI Q. LE  CA   100.00$    
 1/25/2017  XUAN TANG (NARA EXPRESS)  NC   200.00$    
 1/25/2017  GIANG T. TRINH  CO   100.00$    
 2/11/2017  NGUYEN T. A. TUYET  CA    30.00$    
 2/12/2017  DAISY T. NGUYEN  TX    50.00$    
 2/12/2017   LUONG Q. LUU  FL   100.00$    
 2/13/2017   T. B. VUON TRAN  FL  100.00$    
 2/13/2017  TRUNG HIEU CANADA  ON    100.00$  HUYNH T. THAO
 3/17/2017  X. T. NARA EXPRESS  NC  200.00$    
 3/17/2017  HUONG M. KHA  CA  100.00$    
 3/17/2017  TOAN LE  IL  100.00$    
 3/29/2017  V. NGOC T. TRUONG  CA  50.00$    
 4/18/2017  MONICA TRAN  LA  50.00$    
 4/28/2017   PHUONG D. NGUYEN  CA  50.00$    
 5/2/2017  HUNG NGO  CA  300.00$    
 5/2/2017  DIEP NGO  IL   50.00$    
 5/8/2017  B. V. V. XUAN PHAM  GA  300.00$    
 5/10/2017  DAISY T. NGUYEN  TX  50.00$    
 5/10/2017  HUYEN MCCLEAN  TX  100.00$    
 5/16/2017  X.T. NARA EXPRESS  NC  100.00$    
 5/16/2017  DAM TRAN  AR    200.00$  DUONG Q. T., T. HA, T. HANG, P. DUNG, H.V. DONG
 6/1/2017  QUE T. NGUYEN  CA  200.00$    
 6/12/2017  DUYEN T. DOAN  OR  100.00$    
 6/16/2017  X. T. NARA EXPRESS  NC  100.00$    
 6/19/2017  HUYNH DUC TRAN  CA  100.00$    
 6/19/2017  KIM C. DO  CA  200.00$    
 6/19/2017  CHIN V. DANG  CA  100.00$    
 6/19/2017  HAPPY FATHER’S DAY  CA  55.00$    
 6/19/2017  JESSICA LUONG  WA  500.00$    
 6/19/2017  KHAN GIA C. SEATTLE  WA  200.00$    
 6/19/2017  MR. CAM CORPORATION  CA  100.00$    
 7/13/2017   X.T. NARA EXPRESS  NC  100.00$    
 7/13/2017  XUAN VUONG  CA  100.00$    
 7/18/2017  NGUYEN T. A. TUYET  CA  50.00$    
 7/26/2017  DUNG K. HUYNH  MI  200.00$    
 7/26/2017  THANH T. NGUYEN (CANADA)  PQ  40.00$  10.00$  DVD
 8/1/2017  THONG H. NGUYEN  CA  20.00$    
 8/1/2017  NHOM SUOI AM  CA  200.00$    
 8/1/2017   HOANG L.LUONG  MA  100.00$    
 8/1/2017  ANH XUAN VUONG  CA    100.00$  HO.V.TAN
 8/16/2017 NGUYEN.T.A.TUYET  CA  50.00$    
 8/23/2017  MONICA TRAN  LA  50.00$    
 9/1/2017  THÔNG NGUYỄN  CA  20.00$    
 9/6/2017  NARA EXPRESS  NC  100.00$    
 10/1/2017  THỐNG NGUYỄN  CA  20.00$    
 10/1/2017  NARA EXPRESS  NC  100.00$    
 10/3/2017 MONICA TRAN  LA  20.00$    
 11/20/2017  KHA V TRAN   FL    200.00$  CHÙA HÃI SƠN
 11/23/2017  HAO T PHAM  ID  100.00$    
 12/01/2017  ANH T L DAO  CA    70.00$  CHÙA HÃI SƠN
 12/01/2017  ANH T L DAO  CA  100.00$    
 12/5/2017 HUONG L N VU  FL  100.00$    
 12/11/2017  NARA EXPRESS  NC  100.00$    
 12/14/2017  VISAKA NGUYỄN  TX  100.00$    
 12/25/2017  HONG NGA VU  CO  100.00$    
 12/6/2017  SANG HOANG  TX    100.00$  CHÙA HÃI SƠN
 12/6/2017  THONG NGUYEN  CA  20.00$    
 12/15/2017  TIẾT NGUYỄN  ONT CAD  50.00$    
 12/20/2017  ANTHONY LUONG  CA  200.00$    
 12/27/2017  LINH NGUYEN  CA    100.00$  LUC SANH TRAN
 12/27/2017  NHUE NGUYEN  CA  100.00$    
 12/27/2017  KINH NGUYEN  LA  1000.00$    
           

 

Donor List Year of 2016

Date Name State NTT Amount Amount Note
 1/18/2016  LUYEN V. PHAM  CA  100.00$    
 1/18/2016  NGUYEN T. TIET (CANADA)  ON  100.00$    
 2/2/2016  HOA T. PHAN  NY  300.00$  100.00$  HUYNH T. XAM
 3/14/2016  BACH TUYEN DINH  CA  200.00$    
 3/14/2016  HAO THIEN NGO  MD 110.00$    
 3/29/2016  DONNA TRAN  CA    500.00$  PHAN THANH THUONG
 4/20/2016  Q. K. NGUYEN  PA  300.00%    
4/20/2016  SUNNY TRAN      100.00$  PHAN THANH THUONG
 5/2/2016  THI Q. LE  CA  200.00$    
 5/19/2016  TUAN NGUYEN  AZ  50.00$    
 5/25/2016  THANH V. NGUYEN  CA    50.00$  MINH HUY
 5/31/2016  TUAN D. HOANG      200.00$  MINH HUY
 5/31/2016   VHG REAL ESTATE LLC  CA    100.00$  MINH HUY
 5/31/2016  NAM Q. NGUYEN  OR    100.00$  MINH HUY
 6/6/2016  CHI MAI NGUYEN  CA   20.00$    
 6/14/2016  QUANG XUAN LA  CA   50.00$    
 6/21/2016  NGUYEN T. TIET (CANADA)  ON   100.00$    
 7/24/2016  THOAN K. NGUYEN  CA   20.00$    
 7/29/2016  DIEP NGO  IL  50.00$  50.00$  PHAN THANH THUONG
 8/15/2016  NHAN HOANG  WA  300.00$    
 8/15/2016  LUYEN V. PHAM  CA  50.00$  100.00$  SU CO THUY
 8/15/2016  TRINH T. THAI  VA    250.00$  NGUYEN MINH CHUNG
 8/15/2016  TRINH T. THAI  VA    250.00$  PHAN THANH THUONG
 9/16/2016  DAISY T. NGUYEN  TX  50.00$    
 9/12/2016  LUU HUYNH  CA  50.00$    
 10/3/2016  MINH T. NGUYEN (CANADA  ALB  200.00$    
 10/3/2016  DAISY T. NGUYEN  TX  50.00$    
 10/3/2016   PHUC HUNG LE  NJ  50.00$    
 10/3/2016  CO VAN SAN JOSE  CA  100.00$    
 10/10/2016  TRINH T. VU  CA  200.00$    
 10/15/2016  THUAN C. NGUYE  CA  200.00$    
 10/15/2016  MIMI TRUONG  CA  1,000.00$    
 12/20/2016  NHA P. LE  TX  100.00$    
 12/20/2016  THOAN K. NGUYEN  CA  20.00$    
 12/20/2016  QUI K. TRAN  MI  20.00$  20.00$  SU CHU NHUAN PHAP
 12/27/2016  DUONG T. THANH  NY  100.00$    
           

 

Donor List Year of 2015

Date Name State NTT Amount Amount Note
 1/7/2015  AUGUSTUS E. FENN  TX  200.00$    
 1/13/2015  PHAN HUYNH  FL  30.00$    
 1/14/2015  VAN LE  CA  150.00$    
 1/14/2015  KHOA N. L.  CA  200.00$    
 1/21/2015  HUONG THI LY  MA  100.00$    
 1/21/2015 P.H.Q. KIM ANH  CA  200.00$    
 1/27/2015 THEODORE T. HOAN  CA  30.00$    
 2/5/2015  KHANH NGUYEN  MA  50.00$    
 2/23/2015  DIEM A. HO  CA  50.00$    
 2/23/2015  NGO’S FAMILY  LA  500.00$    
 2/25/2015  AN DINH  CA  15.00$    
 5/11/2015  LAN ANH DO  CA  200.00$    
 5/7/2015  STEVEN LE HA  CA  200.00$    
 3/3/2015  DAISY T. NGUYEN  TX  50.00$    
 3/10/2015  THIEU K. NGUYEN  CA  100.00$    
 3/13/2015  SOC T. DINH  CA  100.00$    
 3/24/2015  XIEM DAO (CANADA)  AB  55.00$  55.00$  VU ANH NGUYET
 4/1/2015  ANH HONG JEWELRY  CA  200.00$    
 4/3/2015  QUYNH H. LUU (CANADA)  BC  152.00$    
 5/27/2015  VAN V. NGUYEN  AR  50.00$    
 6/19/2015  PHUONG T. MAI  AL  150.00$    
 7/14/2015  HUNG K. VO  CA  100.00$    
 7/14/2015   BEN EM DANG CO TA  CA  100.00$    
 7/20/2015  QUAN B. TRAN  CO  50.00$    
 7/21/2015  TUNG T. NGUYEN  CA  100.00$    
 7/21/2015  KENNY B. NGO FAMILY  LA  600.00$    
 7/21/2015  VO QUANG VINH  TX  100.00$    
 8/17/2015  NGOC Q. PHAN  VA  50.00$  100.00$  DUONG CHI HUNG
 8/17/2015  VAN DUNG TRAN (CANADA  QC  50.00$    
 8/18/2015  VINCENT TRAC  CA    50.00$  DUONG CHI HUNG
 8/29/2015  BA V. TRINH  WA  30.00$    
 9/8/2015  DUNG MY NGUYEN  FL    200.00$  DUONG CHI HUNG
 9/10/2015  JENNY PHUONG LE  CA  100.00$    
 9/14/2015  NAM NGUYEN  CA  100.00$    
 10/8/2015  TRANG NGUYEN  CA  150.00$    
 10/8/2015  SUSAN TRAN  CA  200.00$    
 10/8/2015  LAM NGUYEN  CA    300.00$  T. HANG T. HA
 10/13/2015  HONG T. NGUYEN  OR  50.00$    
 10/20/2015  KATIE NGUYEN  CA  100.00$    
 10/26/2015  DIAN NAILS  CA    100.00$  BE HOAI THUONG
 10/26/2015  NGHIEM LE  OH    500.00$  B.S. KIEU THANH HA
 11/5/2015  NHAN HOANG  WA  400.00$    
 12/15/2015  THOAN KIM NGUYEN  CA  20.00$    
 12/15/2015  THAN V. NGUYEN  NM  50.00$    
 12/15/2015  HUNG TANG  NY  100.00$    
 12/16/2015  NGHIA T. PHAN  OK  60.00$    
 12/22/2015  TRUC D. TRAN  VA  50.00$    
 12/29/2015  LIEN KIM NGUYEN  TX  50.00$    
 12/30/2015 LUYEN VAN PHAM  CA    100.00$  DUONG CHI HUNG
           

 

Donor List Year

Date Name State NTT Amount Amount Note