Cảm động câu chuyện thầy giáo khuyết tật đi “ươm mầm”

Anh là một người rất đặc biệt, bị liệt hoàn toàn nửa người phía dưới, suốt đời phải ngồi xe lăn nhưng bằng nghị lực phi thường, anh đã vươn lên thành người có ích cho xã hội.  Một lớp học cũng rất đặc biệt do anh tổ chức cho những trẻ em nghèo xóm…