Đỗ Đặng Phi Long tấm gương đầy nghị lực vượt qua nghịch cảnh.

(binhthuan.gov.vn) Đối với người khuyết tật (NKT), có một công việc ổn định tạo thu nhập nuôi sống được bản thân là điều không dễ. Thế nhưng, bằng ý chí, nghị lực lớn lao, nhiều NKT đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực học tập, lao động sản xuất, không những tự…