Hành trình chạm đến giải vô địch cờ vua Đông Nam Á của cô gái khiếm thị Sài Gòn

Một mắt hoàn toàn mất ánh sáng, mắt còn lại lờ mờ trong khoảng không gian hẹp, nhưng khiếm khuyết ấy chưa bao giờ cản trở Minh Thư vươn tới giải vô địch cờ vua Đông Nam Á. Đó là một nghị lực người ta khó lòng đặt tên được. Năm 2013, tại Đại hội…