Kỹ sư khiếm thị người Việt duy nhất tại Grab

Nguyễn Giang là một trong 8 người được tuyển vào Grab trong đợt của mình, loại bỏ gần 400 ứng viên khác. Singapore là nơi duy nhất Nguyễn Giang tìm thấy sự bình yên. Anh thích đi dạo giữa rừng cây um tùm, lắng nghe tiếng chim kêu. Băng qua khu công viên thiên nhiên Bukit…