Lớp học nhảy của những người khuyết tật

Dù có cơ thể có khiếm khuyết nhưng những thành viên của cơ sở dạy nhảy trên xe lăn Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn đam mê học múa, tham gia các hoạt động nghệ thuật như những người bình thường. Đây là nhóm nhảy được thành lập từ năm 2009, bao gồm 27 người khuyết…