Nghị lực của người phụ nữ khuyết tật

Những người phụ nữ khuyết tật không thiếu nghị lực để sống, để hòa nhập với xã hội và để vươn lên trong cuộc sống. Nhưng con đường họ phải đi quá gian lao và đầy ánh mắt e ngại… “Chúng tôi không muốn dựa dẫm” Dù dị tật đôi chân nhưng chị Xuân Thủy…