Như một giấc mơ dài

Cô gái lạ và những dòng tin nhắn “Hung a! em da gui tin nhan cho anh gan ca tuan nay, sao anh k nhan lai vay?” Đây là dòng SMS thứ 99. Tôi đọc xong rồi nhấn nút cancel ngay lập tức. Thật sự tôi không thể nào hiểu nổi cô gái lạ kia…