Rét đậm

Trời vẫn không ngừng rét, mưa vẫn không ngừng xối xả trên mái tôn cũ  nát và gió vẫn không ngừng thổi, luồn qua các khe hở nơi chính giũa những bức tường được làm bằng ván đã mục nát. Nó ngồi co ro bên bếp củi đang rực lửa, khoác lên người tấm chăn…