Tất cả là tấm lòng…

(Bài viết được lấy từ hội người khuyết tật TP Cần Thơ)
Ngày 22/03/2017, cô Bùi Thị Hồng Nga & chú Phan Đức Long cùng Ca sỹ Thành Lễ đi thăm nhà anh Nguyễn Minh Trứ có 3 người khuyết tật trong nhà.Dịp này, Hội tặng cho Cô Nguyễn Thị Nương 300.000đ (Ba Trăm ngàn đồng) đang nằm trị bịnh tại BV Đa khoa Cần Thơ.Dịp này,ca sỹ Thành Lễ đã quay phim cảnh nhà anh Trứ chiếu trên Chương Trình Ngọc Trong Tim,các mạnh thường quân ở Mỹ đã gửi trực tiếp cho anh Trứ 67 triệu đồng và anh Trứ đã cất xong nhà..Ngày 30/08/2017, Nguyễn Thụy Tố Trâm-PCT và ông Phan Đức Long đến thăm và chúc mừng, bàn giao căn nhà tình thương mà MTQ chương trình Ngọc Trong Tim đã hỗ trợ 67 triệu đồng để gia đình xây dựng nơi ở ổn định. Đồng Thời, trao tặng 03 phần quà tổng tiền là 600.000đ (Sáu trăm ngàn đồng) của UBMT TQ Việt Nam TPCT dành cho phụ nữ khuyết tật nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi phần 200.000đ.(Hai trăm ngàn đồng)..thật vui mừng khi gia đình anh Trứ đã được căn nhà mới.Cám ơn ca sỹ Thành Lễ và toàn thể mạnh thường quân chương trình Ngọc Trong Tim đã làm nên điều kỳ dịu này.

Share this entry